Star Pines Cafe, 9/99


Watashiwa atarashii CD o tsukurunoni isogashii mainichi o okurimashita. Yatto dekiagatta CD wa "Eveningshade" to iimasu. Watashino kaita atarashii utano hokani Mamoru Tanabe no ano utsukushii uta "Taikutsu to Heiwa" o watashiga Nihongo de utatta nomo haitte imasu. Zehi kiite hoshii desu.

Okaimotome wa English dewa Apple Music. Credit card mo ok desu. Nihongo dewa e-mail de Kusatsu no Conc Records no shihainin Motofusa Hattori ni gorenraku kudasai. E-mail conc@mx.biwa.ne.jp matawa telephone/fax +81(0)77-563-1818. Nedan wa okurichin o fukumete 2000 yen de genkin nomidesu. Conc Records dewa Brother Figaro "Gypsy Beat" no CD mo arimasu. Itsumo minasan no goshien o totemo kansha shite imasu.